Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

První zmínka o založení dobrovolného hasičského sboru v Žádovicích pochází
z roku 1908. Hasičský sbor byl založen 23. února 1908 na oslavu 60. let
panování císaře Františka Josefa I. Tento sbor však brzy zanikl.
Po 21 letech od zániku starého sboru založili občané Žádovic v roce 1936 nový
sbor dobrovolných hasičů. První valná hromada se konala 26. března v hostinci
u Šoupala. 20. června 1937 byla slavnostně otevřena hasičská zbrojnice a v roce
1938 sbor zajistil motorovou stříkačku od firmy „ Stratílek.“ S touto stříkačkou
se sbor zúčastnil hašení požáru kyjovských mlýnů v roce 1940. Tato stříkačka
sloužila sboru až do roku 1981. V tomto roce získali členové sboru starší
stříkačku PPS-12, kterou používají i v současné době.
V letech 1995 až 2003 se členové hasičského sboru zúčastňovali okresních
soutěží GRAN PRIX v požárním sportu. Tyto soutěže pořádali také
v Žádovicích na hřišti TJ Sokol. V roce 1998 proběhlo v Žádovicích okresní
kolo v požárním sportu.
V roce 2005 zahájili hasiči přípravu na oslavy 70-ti let od založení sboru. Byla
provedena oprava požární zbrojnice - podřezání budovy, nová izolace, výměna
dřevěné podlahy, nová fasáda, nátěry a úprava terénu před zbrojnicí.
V sobotu 17.června začala oslava okrskovou soutěží a ukázkami hašení starou i
současnou hasicí technikou. Pokračovala v neděli 18. června slavnostní schůzí,
na které byli ohodnoceni zasloužilí členové sboru.
Žádovští členové sboru dobrovolných hasičů měli vždy zájem pracovat
s mládeží. Ale mezi mladými není zájem o práci v hasičském sboru a požární
sport. Poslední družstvo mladých hasičů bylo v Žádovicích v letech 2000 - 2003.
V roce 2008 přijali hasiči několik členů a zúčastnili se okrskové soutěže se
dvěma družstvy. Na letošní rok připravují místní členové s SDH okrskovou
soutěž v požárním sportu, která se uskuteční v sobotu 27.června 2009.
V současné době má místní sbor dobrovolných hasičů 44 členů, z toho 15 členů
činných, 24 přispívajících a 5 zasloužilých.
Každoročně pořádají členové SDH na kulturním domě maškarní ples. Letos také
ve spolupráci s TJ Sokol Žádovice uspořádali dvě rockové zábavy.